BẢN ĐỒ TUYẾN XE BUÝT SỐ 3: CHỢ THÁI - NÚI CỐC - ĐẠI TỪ - KÝ PHÚ

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN