BẢN ĐỒ TUYẾN XE BUÝT SỐ 3: CHỢ THÁI - NÚI CỐC - ĐẠI TỪ - KÝ PHÚ

VÀ CÁC ĐIỂM THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014