BẢN ĐỒ TUYẾN XE BUÝT SỐ 2B: GANG THÉP - ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP - CĐ KINH TẾ TÀI CHÍNH - BỆNH VIỆN A

 ĐƯỜNG TRÒN TÂN LONG - ĐẠI TỪ - YÊN LÃNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN