BẢN ĐỒ TUYẾN XE BUÝT SỐ 1: TÂN LONG - ĐƯỜNG TRÒN TRUNG TÂM - BẮC NAM - SÔNG CÔNG - PHỐ NỶ

VÀ CÁC ĐIỂM THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014