BẢN ĐỒ TUYẾN XE BUÝT SỐ 1: TÂN LONG - ĐƯỜNG TRÒN TRUNG TÂM - BẮC NAM - SÔNG CÔNG - PHỐ NỶ

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN